Selecteer een pagina

Professionele sturing en organisatiekracht

Westpart zorgt voor professionele sturing en organisatiekracht van projecten en processen waarin belanghebbende partijen zich samen richten op het verduurzamen van de energievoorziening. Westpart is aanjager, initiator en coördinator.

Professionele sturing en organisatiekracht

Westpart zorgt voor professionele sturing en organisatiekracht van projecten en processen waarin belanghebbende partijen zich samen richten op het verduurzamen van de energievoorziening. Westpart is aanjager, initiator en coördinator.

De energietransitie biedt economische mogelijkheden voor participanten en de gehele regio. Met die mogelijkheden voor ogen heb je een vertrekpunt bij keuzes voor de toekomst.

Duurzame projecten kenmerken zich door actieve participatie, profijt en zeggenschap bij de deelnemers en waarde creëren (geld verdienen!) met energie.

overheid

De Regionale EnergieStrategie (RES) is bij overheden (Provincie en gemeenten) dagelijkse kost. De meeste burgers zegt RES echter niets of nauwelijks iets. Wat niet wil zeggen dat er geen belangstelling is voor de energietransitie. Integendeel zelfs. Beleidsdenken en beleidsterminologie vergroten de afstand tot de burger. Westpart laat zien hoe je die afstand kunt overbruggen.

energiecollectieven

Veel lokale en regionale energiecollectieven krijgen na verloop van tijd behoefte aan meer slagkracht en professionalisering, zeker met het oog op projectontwikkeling en financiering.

Dit wiel hoef je zelf niet opnieuw uit te vinden: Westpart weet de weg en houdt in elke fase de vaart erin.

bedrijven

Veel ondernemersverenigingen en parkmanagement-organisaties willen de energietransitie gezamenlijk oppakken.

Westpart geeft vaart en richting aan verduurzaming van bedrijventerreinen en zorgt dat bedrijven het maximale uit die samenwerking halen.

de energietransitie gezamelijk oppakken

Overheid

Gemeenten hebben zich verenigd in RES-regio’s (Regionale Energiestrategie). De afgelopen jaren zijn er plannen tot stand gekomen voor de realisatie van hun CO2-ambities. De kunst is nu om vanuit die plannen naar uitvoering te komen.

Nieuwe werkelijkheid
Energietransitie overstijgt beleidstermijnen en beleidsterreinen. Politiek kortetermijndenken en ‘verzuiling langs portefeuillelijnen’ kunnen een succesvolle aanpak behoorlijk in de weg zitten. Gronduitgifte, bouwplannen, infrastructurele aanpassingen, verduurzaming van woonwijken en bedrijventerreinen zijn over verschillende portefeuilles verdeeld. Soms botst een nieuwe werkelijkheid met de bestaande structuren. Het komt zelfs voor dat de overheid als gevolg hiervan zichzelf tegenwerkt.

Kracht van de gemeenschap
Het zijn burgers en bedrijven in de regio die gestalte geven aan de energietransitie. Zij zijn de belanghebbenden. Daarom verdienen zij een overheid die zich bewust is van de kracht van de gemeenschap. Dit komt naar voren in de communicatie en in waardering van initiatieven. Westpart denkt mee hoe je lokale en regionale initiatieven positief oppakt, ook als ze niet meteen binnen een RES lijken te passen.

ENERGIECOLLECTIEVEN

Westpart is er voor (energie)coöperaties, stichtingen en andere collectieven die zich bezighouden met het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van duurzame energie-installaties in de regio. Bij energie-opwekprojecten met een grootschalig karakter is in de ontwikkelperiode sprake van een hoog risico.

Burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie zien we steeds vaker. Meestal beginnen die met een kleine groep mensen. Veel van deze initiatieven organiseren zich in de vorm van een coöperatie. In lokale gemeenschappen zijn deze coöperaties de kurk waarop de energietransitie in de bebouwde omgeving drijft.

Werkmodel
Voor deze initiatieven heeft Westpart binnen platform Nuts&Co Professionals een werkmodel ontwikkeld, gericht op een zo hoog mogelijke burgerparticipatie. Hierin wordt een initieel plan door-ontwikkeld tot realisatie en exploitatie, waarbij elke fase zijn eigen vragen en beslismomenten kent.

Knelpunten
Knelpunten zijn de werkwijze, de projectschaal, financiering en het geduld om procedures te doorlopen voordat je echt aan de slag kunt. Een professionele aanpak geeft bestuursleden en vrijwilligers structuur.
Financiers beoordelen ook de omvang van een project. Een beproefde manier om de succeskans te vergroten is verschillende projecten combineren en onderbrengen in één financieringsvraag.

bedrijven

Verduurzaming van de energiehuishouding van bedrijven en bedrijventerreinen staat hoog op de agenda. Bedrijven zien dit niet alleen als ‘verplichting’, maar als onderdeel van de bedrijfsvoering en positionering. De prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen is daarbij een extra impuls.

Westpart helpt ondernemersverenigingen en parkmanagement-organisaties bij het coördineren en realiseren van verduurzamingsplannen. Geïnspireerd door de aanpak van Energie Collectief Utrechtse Bedrijventerreinen is Westpart inmiddels actief in de regio’s Meppel, Zwolle en Hoogeveen.

De kern van de aanpak is aandacht voor de onderneming. Stappen: 1. Eerst kennis leveren voor een goede analyse van de energiehuishouding, 2. Van hieruit besparings- en opwekmogelijkheden vaststellen. 3. Van daaruit een meerjarig verduurzamingsplan opstellen, en 4. Dit plan helpen uitvoeren.

Overheid

Gemeenten hebben zich verenigd in RES-regio’s (Regionale Energiestrategie). De afgelopen jaren zijn er plannen tot stand gekomen voor de realisatie van hun CO2-ambities. De kunst is nu om vanuit die plannen naar uitvoering te komen.

Nieuwe werkelijkheid
Energietransitie overstijgt beleidstermijnen en beleidsterreinen. Politiek kortetermijndenken en ‘verzuiling langs portefeuillelijnen’ kunnen een succesvolle aanpak behoorlijk in de weg zitten. Gronduitgifte, bouwplannen, infrastructurele aanpassingen, verduurzaming van woonwijken en bedrijventerreinen zijn over verschillende portefeuilles verdeeld. Soms botst een nieuwe werkelijkheid met de bestaande structuren. Het komt zelfs voor dat de overheid als gevolg hiervan zichzelf tegenwerkt.

Kracht van de gemeenschap
Het zijn burgers en bedrijven in de regio die gestalte geven aan de energietransitie. Zij zijn de belanghebbenden. Daarom verdienen zij een overheid die zich bewust is van de kracht van de gemeenschap. Dit komt naar voren in de communicatie en in waardering van initiatieven. Westpart denkt mee hoe je lokale en regionale initiatieven positief oppakt, ook als ze niet meteen binnen een RES lijken te passen.

ENERGIECOLLECTIEVEN

Westpart is er voor (energie)coöperaties, stichtingen en andere collectieven die zich bezighouden met het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van duurzame energie-installaties in de regio. Bij energie-opwekprojecten met een grootschalig karakter is in de ontwikkelperiode sprake van een hoog risico.

Burgerinitiatieven
Burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie zien we steeds vaker. Meestal beginnen die met een kleine groep mensen. Veel van deze initiatieven organiseren zich in de vorm van een coöperatie. In lokale gemeenschappen zijn deze coöperaties de kurk waarop de energietransitie in de bebouwde omgeving drijft. 

Werkmodel
Voor deze initiatieven heeft Westpart binnen platform Nuts&Co Professionals een werkmodel ontwikkeld, gericht op een zo hoog mogelijke burgerparticipatie. Hierin wordt een initieel plan door-ontwikkeld tot realisatie en exploitatie, waarbij elke fase zijn eigen vragen en beslismomenten kent.

Knelpunten
Knelpunten zijn de werkwijze, de projectschaal, financiering en het geduld om procedures te doorlopen voordat je echt aan de slag kunt. Een professionele aanpak geeft bestuursleden en vrijwilligers structuur.
Financiers beoordelen ook de omvang van een project. Een beproefde manier om de succeskans te vergroten is verschillende projecten combineren en onderbrengen in één financieringsvraag.

bedrijven

Verduurzaming van de energiehuishouding van bedrijven en bedrijventerreinen staat hoog op de agenda. Bedrijven zien dit niet alleen als ‘verplichting’, maar als onderdeel van de bedrijfsvoering en positionering. De prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen is daarbij een extra impuls.

Westpart helpt ondernemersverenigingen en parkmanagement-organisaties bij het coördineren en realiseren van verduurzamingsplannen. Geïnspireerd door de aanpak van Energie Collectief Utrechtse Bedrijventerreinen is Westpart inmiddels actief in de regio’s Meppel, Zwolle en Hoogeveen.

De kern van de aanpak is aandacht voor de onderneming. Stappen: 1. Eerst kennis leveren voor een goede analyse van de energiehuishouding, 2. Van hieruit besparings- en opwekmogelijkheden vaststellen. 3. Van daaruit een meerjarig verduurzamingsplan opstellen, en 4. Dit plan helpen uitvoeren.

Met kennis, netwerk- en lobbykracht, financieringsmodellen en onderzoek helpt Westpart duurzame energie-initiatieven in de regio verder.

ÓNZE ENERGIE

De gevolgen van beslissingen die nu over energie worden genomen zijn verstrekkend. Ze bepalen hoe de toekomst eruitziet. Het gaat immers om projecten voor de lange termijn waar iedereen mee te maken krijgt. Hoe organiseer je die? Wie speelt daarin welke rol?

In de visie van Westpart is betrokkenheid van mensen en organisaties een voorwaarde. De belanghebbenden zijn de burgers en bedrijven. Zij zijn de participanten. Ze gebruiken energie, ze besparen energie en ze wekken energie op.

Het besef dat zij nu en in de toekomst de eerst belanghebbenden zijn, zorgt voor draagvlak. Waar je in deze energietransitie naartoe moet is vanaf het begin een zo groot mogelijk actief draagvlak van belanghebbenden. Dan wordt het ónze energie.

ÓNZE ENERGIE

De gevolgen van beslissingen die nu over energie worden genomen zijn verstrekkend. Ze bepalen hoe de toekomst eruitziet. Het gaat immers om projecten voor de lange termijn waar iedereen mee te maken krijgt. Hoe organiseer je die? Wie speelt daarin welke rol?

In de visie van Westpart is betrokkenheid van mensen en organisaties een voorwaarde. De belanghebbenden zijn de burgers en bedrijven. Zij zijn de participanten. Ze gebruiken energie, ze besparen energie en ze wekken energie op.

Het besef dat zij nu en in de toekomst de eerst belanghebbenden zijn, zorgt voor draagvlak. Waar je in deze energietransitie naartoe moet is vanaf het begin een zo groot mogelijk actief draagvlak van belanghebbenden. Dan wordt het ónze energie.

Contact

Westpart
J.A. Westenbrink
06 4601 3004
janalbert@westpart.nl

2 + 5 =